GIÁ THỂ TRỒNG HOA HỒNG

Tìm hiểu cơ bản về giá thể trồng hoa hồng

GIÁ THỂ Giá thể là công việc đầu tiên bạn phải tìm hiểu đối với một người trồng hoa hồng, cho dù bạn là người chơi hoa hay người trồng hoa để kinh doanh thì bạn phải tìm hiểu thật kỹ về giá thể bởi nó đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của cây đặc biệt là đối với bộ rễ. Bộ rễ khỏe tất nhiên cây sẽ khỏe và kháng được sâu bệnh. Như vậy để có được giá thể tốt chúng ta hãy nhìn qua một vài loại giá thể thông dụng trước...

Đọc tiếp